Institutul National de Administratie - Director general - Secretar de Stat, 2006-2009

Centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala – Bucuresti, Iasi, Cluj, Calarasi

Membru al consiilor de coordonare

Membru în Comisia de soluţionare a contestaţilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, numit prin Decizia Primului Ministru nr. 276 din 25 martie 2005

Centrul Roman pentru Educaţie şi Dezvoltare Durabilă, Revista Cadran Politic, Editor

Grupul de modernizatori ai administraţiei Municipiului Bucureşti, Membru, reprezentant al mediului academic, 2006

Institutul European din România, Expert în cadrul programului PAIS 3, componenta Reforma administraţiei publice,iulie-decembrie 2005

Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Expert în cadrul programului cetăţenia democratică,

noiembrie 2005-septembrie 2006

Institutul Naţional de Administratie, Lector 2001-2006

Friedrich Ebert Stiftung, 2003

USAID – RTI, Colaborator participare cetăţenească în procesele decizionale locale, 2002

Friedrich Naumman Stiftung, Lector în cadrul programului “Atragerea de resurse financiare prin proiecte la nivel local”, 2001-2002, 2011

Asociatia Română pentru Libertate şi Dezvoltare – Departamentul programe

Coordonator programe în domeniul administraţiei publice, 1999-2001

Fundaţia Acţiunea Civică, Colaborator pe probleme privind relaţia administraţie publică locală / asociaţii de locatari, proprietari, Expert in cadrul Programului Matra - “REGENERARE URBANA IN ROMANIA”, 1999-2011

2009-2012

-expert extern al Ministerului Administratiei si Internelor

-consultant, expert, coordonator in 15 proiecte finantate din PODCA, POSDRU, POSCCE

Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Comunelor din Romania - 2010-2011

Consilii, asociaţii şi fundaţii

· membru in consiliul director RONAT –reteaua furnizorilor de formare pentru administratia publica – 2006-2009

· membru al Consiliului stiintific al  Rendez-vous européens de la gestion publique, Strasbourg -2006

· membru al Comitetului sectorial “Administratie si servicii”, CNFPA – 2006

membru al Consiliului Stiintific al EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION , OLANDA – iulie 2006- februarie 2008