• 21Dec

  Pentru ca nu isi justifica activitatea, pentru ca sunt si alte entitati similare sau activitatea lor poate fi preluata, consider ca cel putin urmatoarele institutii suprapopuleaza administratia statala:

  1. CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUŞTENI

  -activități de formare profesională pentru personalul din industrie

  2. DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

  - propune declanşarea procedurii de privatizare şi elaborează strategia de privatizare a operatorilor economici la care statul este acţionar.

  3. AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

  -are atribuții în domeniul administrării/ vânzării acţiunilor statului şi al valorificării creanţelor

  4. INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

  -organizează și desfășoară activități de formare profesională destinate personalului MAI

  5. AGENŢIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

  - coordonează, la nivel naţional, implementarea asistenţei externe în domeniul cooperării pentru dezvoltare acordată de România

  6. INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN

  -furnizează expertiză şi cursuri de instruire profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei

  7. INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APĂRARE ŞI ISTORIE MILITARĂ

  -are ca atribuții elaborarea şi publicarea de analize, studii şi expertize în domeniul securităţii şi apărării.

  8. OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

  -are ca scop elaborarea si asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război.

  9. COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

  -organizează studii postuniversitare în domeniul securității și apărării.

  10. DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE

  -asigură perfecţionarea personalului militar şi civil din structurile de conducere, cu atribuţii în domeniul planificării apărării, managementului resurselor de apărare şi utilizarea terminologiei de management şi a terminologiei militare specifice structurilor NATO

  11. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT

  -are ca obiect principal de activitate desfășurarea și promovarea activităților de sprijinire a sportului de performanță și a educației fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare și inovare, efectuarea de expertize și acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul sportului și educației fizice.

  12. AGENŢIA ZONEI MONTANE

  -are ca scop aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic și defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specific

  13. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

  -asigură coordonarea știintifică a proiectelor de inovare și de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic

  14. FEDERAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR

  - asigură cadrul necesar dezvoltării continue, organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură

  15. AGENŢIA DE ADMINISTRARE A REŢELEI NAŢIONALE DE INFORMATICĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

  - administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România

  16. CONSILIUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI PROGNOZĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI                SUPERIOR (C.N.S.P.I.S.)

  - are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii.

  17. CONSILIUL NAŢIONAL AL BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE (C.N.B.U.)

  - elaborează strategia de dezvoltare, evaluare periodică și coordonare a sistemului de biblioteci din învățământul superior

  18. Scoala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră IAȘI

  19. Scoala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

  20. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani

  21. Centrul de formare şi specializare a ofiţerilor din administraţia    penitenciară

  Tags:

 • 11Nov

  Despre Codul Administrativ al Romaniei se vorbeste de cand eram eu student in anul I … acum 20 de ani. De atunci s-au facut cel putin 5 proiecte, dar niciodata nu s-a ajuns la faza de dezbatere publica.

  Pe 8 noiembrie, cand toata lumea era cu ochii pe America si cu gandul la campania electorala din Romania, MDRAP a publicat spre consultare Codul mult asteptat. Un moment numai bun pentru a face observatii si propuneri asupra unui document de 268 de pagini!!!!

  Sa fie doar intamplare sau o incercare de a ascunde intentia de repolitizare a prefectilor si politizare a sefilor de deconcentrate?

  Art. 95(c2)

  Statutul prefectului și al subprefectului

  Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică, asimilate din punct de vedere al drepturilor și obligațiilor cu funcțiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.

  Art. 125 (c34)

  Numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate

  (1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al conducerii ministerului de resort, respectiv a organului de specialitate al administraţiei publice centrale competente, cu avizul consultativ al prefectului (nu se vorbeste despre concurs)!!!

  Tags: ,

 • 22Oct

  Castigatorii concursului de bune practici “Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administraţia publică locală” sunt:
  Locul I - Primaria Brasov, proiectul “Managementul informatizat al sistemului de transport in comun”
  Locul II - Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, proiectul “Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitatre cladirii istorice Casa Argintarului”
  Locul III - Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta, proiectul “Modalitati alternative de comunicare online cu resurse minime”
  Mentiune - Primaria Brasov, proiectul “Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public și creșterea siguranței publice”

  Tags: , ,

 • 11Oct

  Proiectul Crearea Centrului German din Bistriţa prin reabilitatre cladirii istorice Casa Argintarului” iniţiat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud  şi-a propus crearea unui  spaţiu destinat activităţilor cultural-educative care să contribuie la consolidarea legăturilor tradiţionale româno-germane din spaţiul transilvan prin valorificarea moştenirii patrimoniului cultural material al civilizaţiei săseşti din cetatea Bistriţei. S-a avut în vedere reabilitarea, întreţinerea și prelungirea duratei de existență a clădirii de patrimoniu “Casa Argintarului”, care a primit o nouă destinaţie, cea de Centrul German Bistriţa, în scopul desfăşurării unor manifestări care să dezvolte colaborarea între membrii comunităţii  locale şi cei din spaţiul german, să faciliteze dialogul intercultural, să ducă la intensificarea schimburilor între şcolile şi universităţile din judeţ şi cele vorbitoare de limba germană.

  Tags:

 • 07Oct

  Prin proiectul GESTIUNEA ÎN SISTEM INFORMATIC A REGISTRULUI AGRICOL ŞI A ALTOR SERVICII PUBLICE DESTINATE CETĂŢENILOR, Consiliul Județean Bihor și-a propus creșterea eficientei serviciilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri de pe raza celor 15 UAT-uri partenere cu privire la informațiile din domeniul agricol și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia şi folosința terenurilor agricole.

  Tags: ,

 • 29Sep

  Proiectul “Modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public și creșterea siguranței publice” și-a propus modernizarea sistemului de iluminat public și creșterea siguranței publice din municipiul Brașov printr-un sistem integrat de telegestiune a iluminatului public.

  Sistemul oferă posibilitatea controlului prin telegestiune, utilizându-se comanda de la distanță a aprinderii/stingerii punctelor de iluminat, instalate pe 10.481 de stâlpi și reglarea intensității luminii prin programare automată. Sistemul monitorizează consumul de energie electrică, optimizează sistemul de iluminat stradal prin identificarea echipamentelor care nu funcționează sau funcționează defectuos, pornirea iluminatului pentru un singur stâlp sau mai mulți, diminuarea/mărirea fluxului luminos, în funcție de necesități.

  Sistemul are 42 camere video de supraveghere montate pe stâlpii de iluminat public și 42 de echipamente de monitorizare, alarmare și comunicare de tip butoane de panică. Pe unii stalpi exista si prize pentru masini electrice.

  Tags: ,

 • 22Sep

  La Călărași am gasit un sistem informatic integrat ce are menirea să faciliteze schimbul de informații între aparatul de specialitate al primarului și structurile subordonate consiliului local. Sistemul conține următoarele module:

  - Soluție pentru managementul veniturilor

  - Modul pentru contabilitatea veniturilor (generează înregistrări contabile folosind intrările din soluția de management al veniturilor)

  - Soluție pentru managementul patrimoniului public si privat

  - Soluție pentru managementul activității de urbanism

  - Soluție pentru managementul integrat al contabilității bugetare pentru ordonatorul principal si subordonate

  - Soluție de management al documentelor si fluxurilor de lucru

  - Soluție pentru asistenta deciziilor de management la nivel de instituție

  - Portal pentru comunicarea bidirecționala cu cetățeanul

  Toate acestea au fost realizate din venituri proprii.

  Tags: , ,

 • 04Sep

  Potrivit art. 1 al OUG 23/2016, Institutul Naţional de Administraţie are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1… Acelasi sediul in care a functionat pentru o scurta vreme si acum 15 ani!!!

  Tags: ,

 • 24Aug

  INA

  La 6 ani de la desfiintare, Guvernul a aprobat azi, prin ordonanta, reînfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie!!!!

  Tags:

 • 30Mar

  Prieteni, colegi, studenți și foști studenți

  Vă propun o listă cu 120 de proiecte pentru dezvoltarea Bucureștiului – propriile idei, adunate de la prieteni sau din programe naționale/regionale.
  Pentru că se apropie alegerile locale și îmi doresc dezbatere de idei și proiecte clare asumate de către candidați, vă rog 4 lucruri:
  1.să completați lista de proiecte
  2.să distribuiți această postare, astfel încât să avem cât mai multe contribuții
  3.să comentați oportunitatea proiectelor propuse
  4.să alegeți cele mai importante 5 proiecte.
  Când vom avea o listă completă, aceasta va fi transmisă unuia dintre candidații cu șanse să devină Primar al Bucureștiului, acel candidat pe care îl considerăm capabil, pregătit să pună în aplicare lista de proiecte și care dorește să își asume propunerea.

  Rugamintea este să identificăm proiecte ce țin de competența PMB, nu a sectoarelor, cât mai realiste și oportune.

  Tags: , , , ,

« Previous Entries   

Recent Posts

Recent Comments