Publicatii

 • Co-autor capitolele 1 şi 6 ale lucrării “Management şi Administraţie Publică – modelul japonez”, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
 • Co-autor capitolul 3 - “Aquis-ul comunitar în administraţia publică” –Ed. Economică, Bucureşti, 2000
 • Co-autor - “Colectivităţile teritoriale. Experienţa franceză”, Ed. Economică, Bucureşti 2000
 • Co-autor – “Drept administrativ”, Ed. Economică, Bucureşti 2002
 • Co-autor – “Instituţiile administraţiei publice” – manual pentru clasa a XII-a - Ed. Economică, Bucureşti 2002
 • Coordonator - “Participarea cetăţenească în luarea deciziei” – manual de instruire, RTI, Bucureşti 2002
 • Co-autor – “Drept administrativ”, Ed. Economică, Bucureşti 2003
 • Co-autor – “Tehnologia informaţiei în administraţia publică”, Ed. Economică, Bucureşti 2003
 • Coordonator – “Servicii publice locale. Studii de caz” –Editura Politeea, Bucureşti, 2004
 • Autor – „Servicii publice si dezvoltare locala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2008
 • Co-autor - “Dezvoltare si planificare urbana”, Ed. Prouniversitaria, Bucuresti, 2010
 • Autor - “Sistemul administrativ romanesc - inspiratie franceza si adaptare autohtona”, Ed. Economica, Bucuresti 2012 (en si ro)
 • Autor - “Serviciile publice locale. Evolutie si reforme”, Ed. CH Beck, Bucuresti 2013

Studii

 • Co-autor - Reforma administraţiei publice, studiu de impact în cadrul proiectului PAIS 3 al Institutului European din România, 2006
 • Autor - Perception of the public servants over the role of public services within local development, NISPAcee, News 2006 - Volume XIII - No. 1, p.1-4
 • Autor - Rolul serviciilor publice in dezvoltarea comunitatilor locale, Proceedings, Conferinta internationala “Administratia europeana. Concepte si abordari contemporane”, Ed. Economica, Bucuresti 2006

Cursuri on-line

 • Servicii publice si dezvoltare locala, Institutul National de Administratie, 2007

Articole:

 • “Co-raport privind lucrarea Participarea cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală”, Revista “Economie şi administraţie locală”, octombrie 2001
 • “Regimul cadourilor pentru funcţionarii publici”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie 2003
 • “Serviciul public între stat, piaţa şi democraţie”, “Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative”, Cluj-Napoca, 2003
 • “Tendinţe privind descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice”, “Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative”, Cluj-Napoca, 2003
 • “Autorităţile locale şi descentralizarea serviciilor publice”, Cadran Politic, mai 2004
 • “Consideraţii privind serviciile publice locale”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, aprilie 2004
 • “Finantarea serviciilor publice locale”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, mai 2004
 • “Alegerile locale 2004”, Revista Aspro, Ghid pentru asociaţiile de proprietari, iulie 2004
 • “Modele europene de administraţie publică – Franţa”, Cadran Politic, octombrie 2004
 • “Modele europene de administraţie publică – Germania”, Cadran Politic, decembrie 2004
 • “Construirea noţiunii de serviciu public”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie 2005
 • „Un nou funcţionar public – prefectul”, Cadran Politic, martie 2005
 • “Modele europene de administraţie publică – Marea Britanie”, Cadran Politic, aprilie 2005
 • “Deconcentrarea serviciilor publice”, Cadran Politic, mai, 2005
 • “Componentele dezvoltării locale”, Revista “Economie şi administraţie locală”, mai 2005
 • “Componentele dezvoltării locale II”, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie 2005
 • „Cercetare privind rolul serviciilor publice în dezvoltarea locală”, Cadran Politic, iunie, 2005
 • “Dezvoltarea locală, abordare comparativă”, Cadran Politic, iulie, 2005
 • “Serviciile publice şi dezvoltarea locală”, Revista “Economie şi administraţie locală”, august 2005
 • „Serviciile publice online, o încercare de faţadă”, Cadran Politic, septembrie, 2005
 • “Abordări ale seviciului public”, Revista “Economie şi administraţie locală”, septembrie 2005
 • „Înfiinţarea serviciilor publice”, Cadran Politic, octombrie, 2005
 • „Înfiinţarea serviciilor publice”, Revista “Economie şi administraţie locală”, noiembrie 2005
 • „Serviciile publice in Uniunea Europeana”, Cadran Politic, ianuarie, 2006
 • “Inovare şi schimbare organizaţională în sectorul public”, Cadran Politic, februarie, 2006
 • “Incoerenţe legislative sau abuz în funcţie?”, Cadran Politic, martie, 2006
 • “Modalităţi de gestiune a serviciilor publice”, Revista “Economie şi administraţie locală”, martie 2006
 • „Componentele dezvoltarii locale”, Cadran Politic, iunie, 2006
 • “Perspective privind profesionalizarea alesilor locali”, Cadran Politic, septembrie, 2006
 • “Experienţe europene privind recrutarea şi formarea personalului din administraţia publică locală”, Cadran Politic, decembrie, 2006
 • „Sisteme de formare pentru administratia publica locala”, Revista “Economie şi administraţie locală”, decembrie 2006
 • Formarea agentilor publici locali, Cadran Politic, februarie, 2007
 • Reforma resurselor umane din administratia publica din Bulgaria în contextul aderarii la Uniunea Europeana, Revista “Economie şi administraţie locală”, aprilie 2007
 • Inovare si creativitate in administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie 2007
 • Managementul resurselor umane din administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, ianuarie 2008
 • 2008 – anul profesionalizarii in administratia publica, Revista “Economie şi administraţie locală”, februarie 2008
 • Managerul public in administratia publica romaneasca, Revista “Economie şi administraţie locală”, iunie 2008
 • Cine se ocupa de e-guvernare, Economie si administratie locala, 2009
 • Efectele crizei economice globale asupra administratiei publice, Sfera politicii, martie 2009
 • O noua abordare a reformei administrative, Cadran Politic, iunie 2012
 • Rural administration in Romania: evaluation of current state, Transylvanien Review of Administrative Science, iunie 2012
 • Serviciile publice in spatial rural, Cadran Politic, ianuarie 2013
 • Pregatiti pentru regionalizare?, Cadran Politic, aprilie 2013

Comunicări ştiinţifice

 • “Acquis communautaire and public administration reform in Romania” în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice “Globalization and development of the political systems of european countries”, Varşovia, noiembrie 2000
 • Co-raport privind lucrarea Participarea cetăţenească pentru îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică locală, în cadrul seminarului -“Administratia Noului Mileniu-Politici de pregatire pentru învatamântul universitar si postuniversitar”- Bucureşti, Cercul Militar National, septembrie 2001
 • Tendinţe privind descentralizarea şi privatizarea serviciilor publice, în cadrul zilelor SNSPA, mai 2003
 • Tendinţe actuale în definirea serviciilor publice, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Administraţia publică română în faţa noilor exigenţe”, Bucureşti 6-7 mai 2004
 • Un posibil model european de dezvoltare locala, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „9 Mai – Ziua Europei”, Bucureşti 9 mai 2005
 • Percepţia funcţionarilor publici asupra rolului serviciilor publice în dezvoltarea locală, în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Tendinte de dezvoltare a spatiului administrativ european”, Bucuresti 13-14 mai 2005
 • Rolul serviciilor publice în dezvoltarea comunităţilor locale” în cadrul conferinţei internaţionale „Administratia europeana. Concepte si abordari contemporane”, Bucureşti, Palatul Parlamentului  21 - 22 octombrie 2005
 • „Pespective privind dezvoltarea serviciilor publice. Studiu de caz – alimentarea cu apă în municipiul Bucureşti”, în cadrul conferinţei internaţionale „Administraţia publică la începutul celui de al treilea mileniu. Diseminarea celor mai bune practici japoneze în România”, 21-22 noiembrie 2005
 • „Cercetare privind rolul cetăţenilor în cadrul proceselor de dezvoltare locală şi în furnizarea serviciilor publice”, în cadrul conferinţei internaţionale „Transparenţă şi participare. Pentru o guvernare mai aproape de cetăţean”, organizată de Facultatea de Administraţie Publică SNSPA şi Friedrich Ebert Stiftung, 5-6 decembrie 2005
 • „Stabilitatea în funcţia publică, relaţiile cu sistemul politic”, în cadrul zilelor SNSPA, mai 2006
 • „Abordari ale serviciului public”, in cadrul conferintei “Interdisciplinaritate in cercetarea administratiei publice”, SNSPA, mai 2007
 • „Reforma resurselor umane din administraţia publică din Bulgaria în contextul aderării la Uniunea Europeană”, conferinta internationala
  “Impactul europenizării asupra administraţiei publice”,
  Bucuresti, 25 - 26 mai 2007 Palatul Parlamentului Romaniei - sala “Nicolae Balcescu”
 • „Mecanismul dezvoltarii locale” - SEMINAIRE “Bonnes pratiques d’administration territoriale et locale autour du bassin méditerranéen”, Bastia 19-20 iunie 2008
 • « Resursele umane din administratia publica » in cadrul conferintei DIALOGUL SOCIAL IN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ – PERSPECTIVELE CERCETĂRII EUROPENE, 12 iunie 2008, in cadrul proiectului CEEX cu titlul „Integrarea în sistemele internaţionale de cercetare şi proiectare a mecanismelor dialogului social pentru rezolvarea conflictelor de muncă şi creşterea calităţii vieţii – propunere proiect PC7 – EURODISOC”
 • „Managementul resurselor umane din administratia publica romaneasca”, in cadrul conferintei anuale a IIASIA, Kampala, Ouganda, iulie 2008
 • Raspunsul la nevoile de formare ale managerilor publici, in cadrul conferintei internationale Iniatiativa Managerilor public – Un pas inainte pentru reforma, Bucuresti 15 octombrie 2008
 • Rolul medierii in dezvoltarea administratiei publice, in cadrul conferintei internationale „Medierea in comunitate”, Bucuresti 16 octombrie 2008
 • Marketing and public sector performance. The case of National Institute of Administration (NIA) in Romania, Congresul International de Marketing Public, Bucuresti, 2010

  Romanian system of professional training for public administration - evolution and involution, Conferinta anuala NISPA-cee, Varna Bulgaria, 2011

 • Innovation et réduction des coûts pour la formation des fonctionnaires publiques en Roumanie, Conferinta anuala EGPA, Bucuresti septembrie 2011

  Rural marketing to the aid of local development. Case study – Jilava commune, Ilfov county, Romania, Conference on Public Management and Politic Development“ 19th – 20th of April 2013, Bucharest, Romania