• 06Dec

    Guvernul a decis azi suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018. Ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

    Altfel spus, daca se vacanteaza doua posturi, doar unul poate fi scos la concurs, iar ocupantul trebuie sa munceasca pentru doi!

    Posted by Dragos Dinca @ 7:49 pm

    Tags: , ,

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.