• 08Jan

    Sunt multe cazuri in administratia romaneasca de alegere a viceprimarilor in sedinte de consiliu local “de indata”. Unii prefecti  au atacat astfel de hotarari, zic eu nejustificat, pentru ca Legea 215/2001 nu este foarte  precisa in stabilirea motivelor de convocare a acestor sedinte:  În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor, locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

    Alegerea/schimbarea vicepremarilor, este, in opinia mea, o situatie de maxima urgenta.

    Tags: ,

   

Recent Posts

Recent Comments