• 08Jun

  Tags: ,

 • 06Jan

  Comunele şi spaţiul rural se confruntă cu o serie de probleme precum:

  -        Insuficienţa resurselor financiare proprii şi atrase necesare nevoilor de dezvoltare ale colectivităţilor rurale;

  -        Lipsa capacităţii tehnice şi a expertizei la nivelul structurilor cu putere decizională, responsabile cu identificarea şi atragerea surselor de finanţare, elaborarea strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a mediului;

  -        Furnizarea serviciilor publice locale la parametri cantitativi şi calitativi slabi. Membrii colectivităţilor rurale fie nu beneficiază deloc fie au doar acces limitat la unele servicii publice precum învăţământ liceal sau profesional, alimentare cu apă potabilă, canalizarea apelor uzate, salubrizare, managementul situaţiilor de urgenţă, poliţie locală, cultură şi evidenţa persoanelor etc.

  Instituţiile publice locale se confruntă în primul rând cu o lipsă a resurselor: număr redus de angajaţi cu o pregătire neadecvată, resurse financiare limitate în raport cu nevoile locale, acces limitat la informaţii de specialitate şi dotări materiale insuficiente.

  La toate acestea se adaugă sau derivă următoarele:

  -        Participare redusă a comunităţilor locale la activitatea administraţiei;

  -        Lipsa de preocupare a autorităţilor locale pentru identificarea riguroasă a aşteptărilor şi nevoilor locale;

  -        Inexistența unor contacte adecvate între administrație si agenții privați;

  -        Percepția nefavorabilă asupra activității funcționarilor publici;

  -        Lipsa contactelor externe și lipsa de integrare în circuitul administrativ național și internațional;

  -        Personal nepregătit în domeniul fondurilor structurale, comunicării externe, calității;

  -        Număr mic de proiecte cu finanţare naţională sau internaţională depuse şi aprobate;

  -        Formalismul strategiilor de dezvoltare locală;

  -        Viziune limitată a autorităţilor publice locale cu privire la dezvoltarea economică locală;

  -        Servicii publice slab reprezentate;

  -        Reţele nemodernizate, dotări neadecvate pentru serviciile publice;

  Tags: , ,

 • 06Oct

  Planul Strategic de Dezvoltare Durabila a Spatiului Rural a fost finalizat, beneficiar fiind Asociatia Comunelor din Romania:

  -12 luni

  -10.000 de km

  -sute de chestionare distribuite, completate, centralizate si analizate

  -zeci de primari intervievati

  Documentul de strategie trebuie să fie însușit, adoptat și promovat de către ACoR dar el trebuie să servească mai multe categorii de interese și, în principal, trebuie să contribuie la mai buna corelare dintre politicile naționale și cele locale, implicit la crearea unor mecanisme de facilitare și accelerare a inițiativelor locale de dezvoltare. Rezultă că documentul este: multi-beneficiar, multi-utilizator, multi-nivel și multi-sectorial.

  PSDDSR contribuie la realizarea unor progrese în ceea ce privește:

  - crearea unui limbaj codificat comun (concepte, definiții, indicatori, instrumente);

  - crearea unui cadru conceptual de referință pentru elaborarea, aplicarea și monitorizarea politicilor locale de dezvoltare durabilă și a politicilor centrale corespondente;

  - descrierea cadrului legal și instituțional, identificarea limitărilor și propunerea de soluții;

  - crearea unei tipologii a comunităților rurale care să faciliteze controlul diversității și difuzarea mai rapidă a experienței;

  - furnizarea unei metodologii replicabile care să permită actualizarea periodică a documentului;

  - căutarea unui consens cu privire la transpunerea în practică a unor principii cum sunt subsidiaritatea, autonomia financiară, solidaritatea și coeziunea economică și socială etc.;

  - identificarea și promovarea unor priorități cu caracter general, sau specifice unor grupuri de comunități;

  - valorificarea cunoștințelor științifice și a experienței avansate în domeniu.

  În alți termeni, acest document de strategie servește, în același timp, ca:

  - instrument de lobby;

  - ghid de planificare, realizare și monitorizare a dezvoltării locale;

  - declarație în privința bunei guvernări locale;

  - plan de acțiune propriu-zis;

  - cadru de referință pentru valorificarea expertizei, urmărirea progreselor, difuzarea cunoașterii și experienței valoroase;

  Tags: , ,

 • 09Jul

  Masa si dansul

   

  Conferinta dedicata dezvoltarii spatiului rural:

  Tags: , ,

   

Recent Posts

Recent Comments

 • Sper sa nu confund, dar plata acelei despagubiri a fost refu...
 • Multumesc pentru completare!...
 • Intr-adevar o utopie.bataie de joc .Ca peste tot in tara ast...
 • Buna ziua, pentru capitolul Protectia mediului, consider re...
 • Draga Andreea, evaluarea la care face referire premierul est...