• 21Dec

  Pentru ca nu isi justifica activitatea, pentru ca sunt si alte entitati similare sau activitatea lor poate fi preluata, consider ca cel putin urmatoarele institutii suprapopuleaza administratia statala:

  1. CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE BUŞTENI

  -activități de formare profesională pentru personalul din industrie

  2. DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

  - propune declanşarea procedurii de privatizare şi elaborează strategia de privatizare a operatorilor economici la care statul este acţionar.

  3. AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

  -are atribuții în domeniul administrării/ vânzării acţiunilor statului şi al valorificării creanţelor

  4. INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

  -organizează și desfășoară activități de formare profesională destinate personalului MAI

  5. AGENŢIA DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

  - coordonează, la nivel naţional, implementarea asistenţei externe în domeniul cooperării pentru dezvoltare acordată de România

  6. INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN

  -furnizează expertiză şi cursuri de instruire profesională în domeniul relaţiilor internaţionale şi al diplomaţiei

  7. INSTITUTUL PENTRU STUDII POLITICE DE APĂRARE ŞI ISTORIE MILITARĂ

  -are ca atribuții elaborarea şi publicarea de analize, studii şi expertize în domeniul securităţii şi apărării.

  8. OFICIUL NAŢIONAL PENTRU CULTUL EROILOR

  -are ca scop elaborarea si asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război.

  9. COLEGIUL NAŢIONAL DE APĂRARE

  -organizează studii postuniversitare în domeniul securității și apărării.

  10. DEPARTAMENTUL REGIONAL DE STUDII PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂRARE

  -asigură perfecţionarea personalului militar şi civil din structurile de conducere, cu atribuţii în domeniul planificării apărării, managementului resurselor de apărare şi utilizarea terminologiei de management şi a terminologiei militare specifice structurilor NATO

  11. INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT

  -are ca obiect principal de activitate desfășurarea și promovarea activităților de sprijinire a sportului de performanță și a educației fizice prin mijloace specifice de cercetare-dezvoltare și inovare, efectuarea de expertize și acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul sportului și educației fizice.

  12. AGENŢIA ZONEI MONTANE

  -are ca scop aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării și protecției zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic și defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specific

  13. CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

  -asigură coordonarea știintifică a proiectelor de inovare și de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic

  14. FEDERAŢIA SPORTULUI ŞCOLAR ŞI UNIVERSITAR

  - asigură cadrul necesar dezvoltării continue, organizării şi funcţionării performante a sportului şcolar şi universitar la nivelul tuturor elementelor sale de structură şi infrastructură

  15. AGENŢIA DE ADMINISTRARE A REŢELEI NAŢIONALE DE INFORMATICĂ PENTRU EDUCAŢIE ŞI CERCETARE

  - administrează şi dezvoltă reţeaua RoEduNet care asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România

  16. CONSILIUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ ŞI PROGNOZĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI                SUPERIOR (C.N.S.P.I.S.)

  - are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii.

  17. CONSILIUL NAŢIONAL AL BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE (C.N.B.U.)

  - elaborează strategia de dezvoltare, evaluare periodică și coordonare a sistemului de biblioteci din învățământul superior

  18. Scoala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră IAȘI

  19. Scoala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin

  20. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani

  21. Centrul de formare şi specializare a ofiţerilor din administraţia    penitenciară

  Tags:

   

Recent Posts

Recent Comments