• 22Apr

  Autoritățile publice locale din România sunt primarul, ca autoritate executiva si consiliul local, ca autoritate deliberativa (art.23 din Legea 215/2001).
  Un primar nu are nicio sansa sa isi puna in aplicare programul (daca il are), fara a asigura/convinge o majoritate din consiliul local sa il sustina si sa voteze proiectele de hotarari propuse de acesta.
  Buna credinta si intentie nu sunt suficiente!!! In orice localitate sunt 1000 de probleme importante si resurse limitate!
  Un primar de o culoare (sau necolorat - teoretic) si un consiliu majoritar de alta culoare vor duce intotdeauna la blocaje!

  Art. 36, Legea 215/2001
  (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
  a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

  Posted by Dragos Dinca @ 5:16 pm

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.